Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Planetvekt
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne fleire prosentvise endringar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Planetvekt

Planetvekt

Ved overflata til Merkur er styrken på gravitasjonsfeltet redusert med 62 % i høve til jorda sitt. Trine veg 50 kg på jorda. Kva ville ho veid på Merkur?
A 28 kg
B 19 kg
C 15 kg
Svar:

Tom sin vekt på Merkur ville ha vore 30 kg. Hva veg han på jorden?
A 60 kg
B 300 kg
C 79 kg
Svar:

Ved Jupiter sin ”overflate” (Jupiter er en gassplanet, den har ingen fast overflate) er styrken på gravitasjonsfeltet høynet med 136 %. Kva ville Trine veid på Jupiter?
A 116 kg
B 106 kg
C 118 kg
Svar:
På Jupiter veg Per 160 kg. Pål veg 20 % meir. Kva veg Pål på jorda?
A 81 kg
B 86 kg
C 75 kg
Svar: <utfylling hint=”” svar=”A” lengde=”1”>

« Tilbake