Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Prosent og algebra
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne fleire prosentvise endringar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Prosent og algebra

Prosent og algebra
Ei vare kostar p kroner. Ho blir sett ned med z kroner. Kva for av uttrykka viser

den nye prisen?
Svar:

kor mange prosent varen er sett ned med?
Svar:


Ei vare kostar 200 kroner. Ho blir sett ned med 50 kroner.
Kva er den nye prisen?
Svar: kroner
Kor mange prosent blir varen sett ned med?
Svar: %


Ei vare kostar 365 kroner. Ho blir sett ned med 201 kroner.
Kva er den nye prisen?
Svar: kroner
Kor mange prosent blir varen sett ned med?
Svar: %

« Tilbake