Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent  >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Sant eller usant
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne fleire prosentvise endringar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7

Sant eller usant

Sant eller usant

Skriv inn ”Sant” eller ”Usant”.

1 Ein av fem er det same som 20 %.
2 Du kan finne 75 % av eit tal ved å multiplisere talet med 0,75.
3 100 er éin prosent av 1000
4 Dersom prisen aukar med 13 %, kan eg multiplisere førprisen med 1,13 for å få ny pris.

5 0,2 = 2 %
6 Å setje ned prisen med 200 % gjer at vara blir gratis.
7 Dersom 9 er 3 % er det heile 300
8 Ei vare blir gratis dersom prisen blir senka med 25 % fire gonger.
9 Dersom prisen blir senka med 35 %, kan eg multiplisere førprisen med 0,35 for å få den nye prisen.
10 Å betale 75 % av prisen er det same som å få 25 % rabatt.
11 30 % av 60 er det same som 60 % av 30.
12 40 % av 100 er 40.

« Tilbake