Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  7 (Formlikskap)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 5
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til formlikskap. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Oppgåve 5

Oppgåve 5


Dei to trekantane i figuren over er formlike. Kor langt er da linjestykket BC? (Rund av talet dersom det blir eit desimaltal)
A 127
B 46
C 129

Rett svar er alternativ


« Tilbake