Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  7 (Formlikskap)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 4
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til formlikskap. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Oppgåve 4

Oppgåve 4


Kva for to av figurane over er formlike?

A Trekant 1 og 4
B Trekant 2 og 3
C Trekant 3 og 4

Rett svar er alternativ

« Tilbake