Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  7 (Formlikskap)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 3
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til formlikskap. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Oppgåve 3

Oppgåve 3


Denne figuren viser to formlike trekantar, AED og ABC. Bruk det du veit om formlike trekantar til å finne den ukjende sida AE i den lille trekanten AED.

A 26
B 22
C 29

Rett svar er alternativ

« Tilbake