Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  7 (Formlikskap)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 1
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til formlikskap. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Oppgåve 1

Oppgåve 1


I figuren er det to formlike trekantar. Dei to raude linjene er parallelle og linjestykket BE står normalt på BC. Alle mål er gitt i cm. Trekanten ABC er gonger så stor som trekanten AED. Det vil seie at linjestykket AE er cm langt. Den siste kateten i trekanten AED er cm lang.

« Tilbake