Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  7 (Formlikskap)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 2
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til formlikskap. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Oppgåve 2

Oppgåve 2


Firkanten ABCD over er kvadratisk. Bruk formlikskap til å finne vinkelen ABE.

A 148 gradar
B 120 gradar
C 122 gradar

Rett svar er alternativ .


« Tilbake