Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  7 (Formlikskap)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgave 1
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til formlikskap. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Oppgave 1

Kor stor er vinkel BCD i figuren?


A 76 gradar
B 102 gradar
C 78 gradar

Rett svar er alternativ .

Kommentar:

« Tilbake