Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  7 (Formlikskap)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 3
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til formlikskap. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Oppgåve 3

Er trekantane formlike?


Trekant a og trekant er formlike.

Trekant b og trekant er formlike.

Trekant c og trekant er formlike.

Trekant d og trekant er formlike.

« Tilbake