Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  6 (Teikningar)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgave 2
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til teikningar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Oppgave 2

Oppgave 2


Kor stor er vinkel ACB i trekanten over?

A 67,5 gradar
B 75 gradar
C 60 gradar

Rett svar er alternativ .

Kommentar (kjem til syne når du trykker Vis fasit):
« Tilbake