Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  6 (Teikningar)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgave 1
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til teikningar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Oppgave 1

Oppgave 1


Kor stor er vinkel CAB?
A 22,5 gradar
B 135 gradar
C 157,5 gradar

Rett svar er alternativ .

Når vi måler ein vinkel startar vi alltid i startpunktet og følgjer sirkelbua mot klokka.

« Tilbake