Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  6 (Teikningar)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 1
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til teikningar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Oppgåve 1

Oppgåve 1


Kva for ein av vinklane på tegningen er 45 gradar?

A Vinkel EAC
B Vinkel CAD
C Vinkel BAE

Rett svar er alternativ .

« Tilbake