Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  5 (Konstruksjon)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Parallellogram
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til konstruksjon. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Parallellogram

Parallellogram
Her er det konstruert eit parallellogram.

Sidene AB og CD er .
Sidene BC og DA er .

Vinkel DAB er lik vinkel .
Vinkel ABC er lik vinkel .

Dersom AB er 3,5 cm og avstanden frå punktet D til AB er 1,5 cm er arealet cm².

« Tilbake