Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  5 (Konstruksjon)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Trekant omskriv sirkel
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til konstruksjon. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Trekant omskriv sirkel

Trekant omskriv sirkel
Her er det konstruert ein likesida trekant som omskriv ein sirkel.

Vi kan seie at sidene i trekanten er på sirkelen.

Kvar av dei tre sirkelsektorane er grader

Kvar av dei tre vinklane i trekanten er grader

« Tilbake