Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  5 (Konstruksjon)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Trapes
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til konstruksjon. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Trapes

Trapes
AB og CD er

AB er 16 cm, CD er 10 cm og DA er 8 cm. Då er arealet 104 cm².

« Tilbake