Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  5 (Konstruksjon)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Trekant
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til konstruksjon. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Trekant

Trekant
Kor store er vinklane?

CAB er grader
ABC er grader
BCA er grader

« Tilbake