Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  5 (Konstruksjon)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Sirkel
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til konstruksjon. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Sirkel

Sirkel
Midtpunktet i sirkelen kallar vi .

Avstanden frå sentrum til periferien kallar vi .

Avstanden frå periferi til periferi gjennom sentrum av sirkelen kallar vi for .

Kurva som avgrensar sirkelen kallar vi .

« Tilbake