Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  5 (Konstruksjon)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  60 grader
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til konstruksjon. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

60 grader

60 grader
Kor stor er vinkelen som har blitt konstruert her?
Svar: grader

Kor mange slike sirkelsektorer kan ein sirkel delast inn i?
Svar:

« Tilbake