Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  5 (Konstruksjon)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Konstruksjon av 90 grader 2
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til konstruksjon. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Konstruksjon av 90 grader 2

Konstruksjon av 90 grader 2

Set inn desse orda i dei opne felta: punkt, linje, normal

Når du skal konstruere ein vinkel på 90 grader kan du konstruere ein midtnormal eller du kan reise ein i eit på ei , eller felle ned ein frå eit til ei .

« Tilbake