Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  5 (Konstruksjon)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Konstruksjon av trekant
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til konstruksjon. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Konstruksjon av trekant

Konstruksjon av trekant

Kan du konstruere ein gitt trekant dersom du har desse opplysningane? Skriv ja eller nei med små bokstavar i dei opne felta.

Lengda på dei tre sidene
Svar:

To av sidene og ein vinkel
Svar:

Ein vinkel og to av sidene
Svar:

« Tilbake