Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  5 (Konstruksjon)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Trekant - likebeint
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til konstruksjon. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Trekant - likebeint

Trekant - likebeint
Vinkel A er grader
Vinkel B er grader
Vinkel C er grader

Avstanden mellom punktet C og linja AB er halvparten av linja AB.

Om arealet av ABC er 36 cm² er AB lik cm.

Om arealet av ABC er 64 cm² er AB lik cm.

Om avstanden frå punktet C til linja AB er 5 cm er AB cm og arealet av ABC cm².

« Tilbake