Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  5 (Konstruksjon)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Likesida trekant
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til konstruksjon. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Likesida trekant

Likesida trekant
Kva slags trekant er dette?
Svar: Trekanten er

Kor store er vinklane i trekanten?
Svar: Kvar av vinklane er grader

Vinkelsummen i ein trekant er grader

« Tilbake