Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  5 (Konstruksjon)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Trekant 45 og 60 grader
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til konstruksjon. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Trekant 45 og 60 grader

Trekant 45 og 60 grader
Kor mange grader?

I trekanten over er vinkel A grader, vinkel B grader og vinkel C grader.

Vinkelsummen i ein trekant er grader

« Tilbake