Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  4 (Volum)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Utfyllingsoppgåve 1
  Her kjem det nivådelte oppgåver knytt til volum. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Utfyllingsoppgåve 1

Utfyllingsoppgåve 1


På ein lastebil går det 2 kassar i breidda, 3 i lengda og 4 i høgda. Det blir til saman kassar.

« Tilbake