Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  4 (Volum)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Omgjering av mål for volum 2
  Her kjem det nivådelte oppgåver knytt til volum. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Omgjering av mål for volum 2

Omgjering av mål for volum 2

Vel rett omgjering. Skriv inn A, B, C, D og E i dei tomme felta.

A 22,5 liter
B 225 dl
C 22 500 ml
D 0,225 m³
E 2,25 cm³

225 liter
22,5 liter
22° 500 cm³
0,225 cl
22,5 dm³

« Tilbake