Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  4 (Volum)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Omgjering av mål for volum 1
  Her kjem det nivådelte oppgåver knytt til volum. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Omgjering av mål for volum 1

Omgjering av mål for volum 1

Vel rett omgjering. Skriv inn A, B, C, D og E i dei tomme felta.

A 9,8 cm³
B 98 dm³
C 9,8 m³
D 980 cm³
E 980 mm³

9 800 000 cm³
98 000 000 mm³
0,000 98 m³
0,000 98 dm³
0,009 8 dm³

« Tilbake