Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  4 (Volum)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Omgjering av mål for volum
  Her kjem det nivådelte oppgåver knytt til volum. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Omgjering av mål for volum

Omgjering av mål for volum

Vel rett omgjering. Skriv inn A, B, C, D og E i dei tomme felta.

A 45 cm³
B 45 dm³
C 4,5 m³
D 450 cm³
E 45 mm³

45 000 mm³
0,045 cm³
4500 dm³
45 000 cm³
0,45 dm³

« Tilbake