Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Klipp opp eit kvadrat
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Klipp opp eit kvadrat

Klipp opp eit kvadrat


Vi klipper opp eit kvadrat på 16 m² i 4 cm breie band. Om vi legg banda etter kvarandre vil dei bli meter lange.

« Tilbake