Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Sjakkbrett 1
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Sjakkbrett 1

Sjakkbrett 1

Eit sjakkbrett har eit areal på 576 cm². Kor lang er sidekanten i kvar rute? Skriv berre inn A, B eller C i det første opne feltet.

A 4 cm
B 2 cm
C 3 cm

Rett svar er alternativ« Tilbake