Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Sjakkbrett
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Sjakkbrett

Sjakkbrett

Et sjakkbrett har et areal på 576 cm². Hva er arealet av hver rute? Vet du hvor mange ruter det er på et sjakk brett? Skriv bare inn A, B eller C i det nederste åpne feltet.

A 9 cm²
B 9,6 cm²
C 18 cm²

Riktig svar er alternativ

« Tilbake