Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Sjakkbrett
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Sjakkbrett

Sjakkbrett

Eit sjakkbrett har eit areal på 576 cm². Kva er arealet av dei kvite felta? Skriv berre inn A, B eller C i det nedste opne feltet.


A 278 cm²

B 9 cm²

C 288 cm²

Rett svar er alternativ

« Tilbake