Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Omgjering av arealmål
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Omgjering av arealmål

Omgjering av arealmål

Vel rett omgjering. Skriv inn A, B, C, D og E i dei tomme felta.

A 3,6 cm²
B 36 dm²
C 3,6 m²
D 360 cm²
E 360 mm²

0,036 dm²
0,036 dm²
36 000 cm²
360 000 mm²
0,036 m²

« Tilbake