Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Areal av sammensett figur
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Areal av sammensett figur

Areal av sammensett figur

Kor stort er arealet til figuren? Skriv inn rett alternativ, A, B eller C, i det nedste opne feltet.
A 28,56 dm²
B 19,14 dm²
C 16 dm²

Rett svar er alternativ

« Tilbake