Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Areal av trekant 4
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Areal av trekant 4

Areal av trekant 4

Koble rett mål på trekantar og areal. Skriv inn A, B, C, D og E i dei tomme felta.A g = 4 cm og h = 3 cm
B g = 3,5 cm og h = 3,5 cm
C g = 5 cm og h = 2,5 cm
D g = 2 cm og h = 7 cm
E g = 3 cm og h = 5 cm


7,5 cm²
6 cm²
6,25 cm²
6,125 cm²
7 cm²

« Tilbake