Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Gradene på sirkelsektoren
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Gradene på sirkelsektoren

Gradene på sirkelsektoren

I en sirkel med r = 4 cm finner vi en sirkelsektor. Sirkelsektorens areal er 10,5 cm².
Hvor mange grader er sirkelsektoren? Skriv inn riktig svaralternativ A, B eller C i det nederste, åpne feltet.A ca. 37,5º
B ca. 150º
C ca. 75º

Riktig svar er alternativ

« Tilbake