Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Sida i trapeset
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Sida i trapeset

Sida i trapeset

Arealet til trapeset er 35 cm². Kor lang er sida CD i trapeset? Skriv inn rett svaralternativ i det nedste, opne feltet.
A 5 cm
B 4 cm
C 6 cm

Rett svar er alternativ

« Tilbake