Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Areal av sirkelsektor
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Areal av sirkelsektor

Areal av sirkelsektor

Radiusen i ein sirkel er 8 cm. Vi markerer ein sirkelsektor på 50º.
Kva er arealet til sirkelsektoren? Skriv berre inn A, B eller C i det nedste, opne feltet.A 100,5 cm²
B 55,8 cm²
C 27,9 cm²

Riktig svar er alternativ

« Tilbake