Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Areal av trekant
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Areal av trekant

Areal av trekant

Arealet til ein trekant er 42 cm². Kva mål kan trekanten ha?A g = 14 cm og h = 6 cm
B g = 7 cm og h = 6 cm
C g = 7 cm og h = 3 cm

Rett svar er alternativ

« Tilbake