Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Areal av trekant 3
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Areal av trekant 3

Areal av trekant 3

Vi har to trekantar, A og B.
Trekant A: g = 5,0 cm og h = 3,0 cm
Trekant B: g = 3,0 cm og h = 5,0 cm
Korleis er forholdet mellom arealet til trekantane?A Trekant A er større enn trekant B.
B Arealet er like stort.
C Trekant B er større enn trekant A.

Riktig svar er alternativ

« Tilbake