Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Radius og diameter
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Radius og diameter

Radius og diameter

Vi har fem sirklar med ulik storleik. Koble rett sirkel og areal. Skriv inn A, B, C, D og E i dei opne felta.A r = 2,0 cm

B d = 3,8 cm

C r = 3,2 cm

D d = 6,0 cm

E r = 2,5 cm

19,63 cm²
32,15 cm²
12,56 cm²
28,26 cm²
11,34 cm²

« Tilbake