Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Grøne oppgåver  >  Nettoppgåve  >  Midtsirkelen i basket
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Midtsirkelen i basket

Midtsirkelen i basket

Kor stort er arealet til midtsirkelen på ein basketballbane? Skriv inn A, B eller C i det nedste opne feltet. Du finn dei opplysningane du treng på nettsida under.

www.basket.no/t3.asp?p=38403

A 40,7 m²
B 11,3 m²
C 10,2 m²

Rett svar er alternativ

« Tilbake