Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Størst areal?
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Størst areal?

Størst areal?

Her ser du tre ulike geometriske figurar (parallellogram, sirkel og trapes).
Kva for ein av figurane har størst areal, A, B eller C?
Rett svar er alternativ

« Tilbake