Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Areal av trapes
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Areal av trapes

Areal av trapes

Kor stort er arealet til trapeset? Fylll berre inn A, B eller C i det nedste tomme feltet.A 26 cm²
B 160 cm²
C 52 cm²

Rett svar er alternativ

« Tilbake