Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Blå oppgåver  >  Nettoppgåve  >  Arealet av 100-kronesetelen
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Arealet av 100-kronesetelen

Arealet av 100-kronesetelen

Kor stort areal har den norske 100-kronesetelen? Skriv inn A, B eller C i det nedste opne feltet. Opplysningane du treng finn du på nettsida under.

http://www.norges-bank.no/Pages/Article____12259.aspx

A 5700 mm²
B 11400 mm²
C 8840 mm²

Rett svar er alternativ

« Tilbake