Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Grøne oppgåver  >  Nettoppgåve  >  Arealet av dei norske myntane
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Arealet av dei norske myntane

Arealet av dei norske myntane

Koble rett mynt og areal. Skriv inn A, B, C, D og E i dei opne felta. Opplysningane du treng finn du på nettsida under.

http://www.norges-bank.no/Pages/Article____12255.aspx

A 50-øremynten
B 1-kronemynten
C 5-kronemynten
D 10-kronemynten
E 20-kronemynten

530,7 mm²
346,2 mm²
268,7 mm²
593,7 mm²
452,16 mm²

« Tilbake