Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Grøne oppgåver  >  Nettoppgåve  >  Areal av ei 20-kroning
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Areal av ei 20-kroning

Areal av ei 20-kroning

Kor stort er arealet til ein norsk 20-kronemynt? Gå inn på nettsida under og finn opplysningar om mål. Når du har funne fram til eit svar kan du skrive inn A, B eller C og sjekke svaret ditt.

http://www.norges-bank.no/Pages/Article____12232.aspx

A 86,4 mm²
B 2374,6 mm²
C 593,7 mm²

Rett svar er alternativ

« Tilbake