Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Formlar for areal
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Formlar for areal

Formlar for areal

Koble rett geometrisk figur og formel for areal. Skriv rett tal i dei opne felta.
Sirkel

Trapes

Parallellogram

Sirkelsektor

Trekant


« Tilbake