Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Areal av parallellogram og trekant
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Areal av parallellogram og trekant

Areal av parallellogram og trekant

Kva kan vi seie om arealet til figurane? Fyll berre ut rett svaralternativ A, B eller C.
A Parallellogrammet har størst areal, men vi veit ikkje kor mykje større det er.
B Parallellogrammet har dobbelt så stort areal som trekanten.
C Dei har like stort areal.

Rett svar er alternativ« Tilbake