Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Areal av ein sirkel 2
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Areal av ein sirkel 2

Areal av ein sirkel 2

I ein sirkel er diameteren lik 20 mm. Kor stort er arealet av sirkelen? Fyll berre ut det nedste feltet med A, B eller C.

A 1256 mm²
B 62,8 mm²
C 314 mm²

Rett svar er alternativ

« Tilbake